stoelmassage

de behandeling

Op het moment dat u investeert in uw werknemers, zodat hun lichaam en geest goed verzorgd zijn, zorgt u ook goed voor uw bedrijf!

 

Bij een stoelmassage van 10-15 minuten komt u werknemer tot rust, worden klachten als RSI, nekklachten, hoofdpijn etc tegengegaan en een massage verminderd stress.

Bovendien doordat ik werk met Reiki en inzicht krijgen uw medewerkers ook minder snel de griep. Reguliere masseurs zullen vooral het fysieke gedeelte aanpakken. Bij mij werken de behandelingen en/of massages ook door tot het immuunsysteem, waardoor ziekteverzuim verminderd en/of het werkplezier zich verhoogd.

 

Uw werknemers zijn gemotiveerder, voelen zich gewaardeerd.

bovendien komt een massage de bloedsomloop en/of stofwisseling ten goede!

 

Bovendien kunt u uzelf flink veel kosten besparen: een zieke werknemer kost u als bedrijf gemiddeld €250,- per dag (bron. Arbo-Ned). 

Het is bewezen dat werknemers waar goed voor gezorgd word, gemotiveerder en productiever zijn, minder ziek en/of harder werken. En het draagt bij aan een beter werksfeer!

 

fiscale aftrek

Fiscale voordelen: loonbelasting

De kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en vallen niet onder de loonbelasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zie onderstaande informatie (bron: website van de Belastingdienst).

Arbo-verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé-besparing geniet.

Stoelmassage

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U heeft als werkgever een arbo-plan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer.

Als een werkgever NIET aan die voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld omdat de medewerker een eigen bijdrage moet betalen), is er geen sprake van een ‘vrije verstrekking’ maar ‘loon in natura’. Dit valt onder de Werkkostenregeling (WKR). Afhankelijk van de omvang van de eigen bijdrage kan het bedrijf hierdoor zelfs duurder uit zijn! Er zijn gevallen bekend waarbij een bedrijf een fikse naheffing loonbelasting kreeg opgelegd.

TARIEVEN

 

starttarief voor 1,5 uur= €225,- ex BTW

 

In 1,5 uur is er ruimte voor de behandeling van 6-9 medewerkers.

 

extra uren in boeken is mogelijk. het eerstvolgende uur is; €125,- ex BTW

 

Naast bovenstaande kosten worden er reiskosten in rekening gebracht a €0,21 per kilometer, eveneens de eventuele parkeerkosten. Qua reistijd is het eerste uur (volgens googlemaps oorspronkelijke reistijd) voor mijn rekening. Indien langere reistijd betaald u €55,- per uur reistijd 

 

Eventueel is het mogelijk om met meerdere masseurs tegelijk te komen, mocht u hierin interesse hebben, check het gerust!